1. לקיחת דם מהמטופל/ת: בעזרת VACU10 – מחט המחוברת ל PSV ללקיחת דם (פריט מס´ 1), שאב 10 מ"ל דם לתוך מבחנת  PPT-I (פריט מס´ 2) המכילה ג´ל הפרדה ו- ACD (חומר נוגד קרישה). הואקום שבמבחנה מאפשר כניסת 10 מ"ל דם למבחנה. נער את המבחנה בעדינות, כך שה- ACD יתערבב היטב בדם. חזור על הפעולה עם המבחנה השניה.
  2.  הפרדת הדם לפאזות: סרכז את המבחנות למשך 10 דקות, במהירות של g 1450-2050, בד"כ (3000 rpm), בטמפרטורת החדר. שים לב לאזן את המבחנות בצנטריפוגה. נפח הפלסמה שיתקבל בכל מבחנה לאחר הסרכוז, מעל הג´ל – -7 מ"ל.
  3. הוצאת פאזת ה – PPP)  Platelet Poor Plasma)  – פלסמה עניה בטסיות: הנח את המבחנה במעמד. חבר את המחט הארוכה באורך 10 ס"מ (פריט מס´ 3) למזרק 10 מ"ל (פריט מס´ 4). הסר מהמבחנה את הפקק, והכנס למבחנה את המחט הארוכה. החדר אותה עד שהיא מגיעה לפני השטח של הפלסמה. עתה, שאב בעדינות מהפלסמה, מפני השטח למטה. שאב בין 1 מ"ל ל- 3.5 מ"ל מהפלסמה העניה בטסיות   (PPP). אל תחדיר את המחט עמוק יותר. לאחר שאיבת פלסמה זו, הפטר ממנה. חזור על הפעולה עם המבחנה השניה, תוך שימוש באותה המחט.
  4. קצירת פאזת ה- PRP) Platelet Rich Plasma) – פלסמה עשירה בטסיות: כעת אתה עומד לקצור את הפלסמה העשירה בטסיות (PRP). הטסיות "דבוקות" לחלק העליון של הג´ל, וכדי לשחרר אותן יש להרחיף אותן לתוך הפלסמה שנותרה במבחנה. פעולה זו תעשה ע"י "פמפום" בעזרת המזרק והמחט, כלומר – שאיבה והזרקה עדינה של הפלסמה מספר פעמים, אל מול הג´ל. לשם כך, קח את המזרק 10 מ"ל והמחט הארוכה (10 ס"מ) בהם השתמשת בשלב 3 (פריטים מס´ 4 ו- 3, בהתאמה). החדר את המזרק והמחט הארוכה למבחנה, ובלי לגעת בג´ל ההפרדה, שאב את הפלסמה שנותרה לתוך המזרק. עתה, בעדינות, הזרק החוצה את הפלסמה חזרה מהמזרק אל מול הג´ל. חזור על התהליך הזה 2-3 פעמים. בסיום הפעולה החזר את הפלסמה למבחנה.חזור על הפעולה עם המבחנה השניה.
  5. המשך הרחפת הטסיות לתוך הפלסמה: פקוק את המבחנה. ערבב את הנפח של ה- PRP שנותר (2 עד 2.5 מ"ל) עם הטסיות הדבוקות לחלק העליון של הג´ל ע"י ערבול בעזרת וורטקס (מהירות בינונית של הוורטקס), למשך 30 שניות. חזור על הפעולה עם המבחנה השניה.
  6. פילטרציה: הנח את המבחנה במעמד, והסר ממנה את הפקק. קח את שרוול הפילטר (פריט מס´ 5), וקלף ממנו את הכיסוי הסטרילי מהקצה בו נמצא הפילטר עד מחציתו בערך, כך שהפילטר וחלק מהשרוול ישארו חשופים (שים לב לא לגעת בשרוול ולא בפילטר). אחוז את הפקק דרך הכיסוי הסטרילי, והחדר את הפילטר לתוך המבחנה עד שהפילטר יגע בעדינות בפני הג´ל. הורד כעת את הכיסוי. ה- PRP כעת נכנס לתוך חלל השרוול, דרך הנקבים שבפילטר. חזור על הפעולה עם הפילטר השני, במבחנה השניה.

הזרקות PRP:

 

7. חבר את המחט הארוכה (10 ס"מ) (פריט מס´ 3 ) למזרק 1 מ"ל (פריט מס´ 6).

8. החדר את המחט הארוכה (10 ס"מ) לחלל השרוול דרך החור שבפקק של שרוול הפילטר.

9. שאב 1 מ"ל מהפלסמה (PRP) שנמצאת בחלל של שרוול הפילטר לתוך המזרק.

10. נתק את המזרק מהמחט הארוכה (10 ס"מ). השאר את המחט הארוכה במקומה, בתוך הפילטר, מוחדרת דרך החור
שבפקק. חבר את המחט 30G (פריט מס´ 8) למזרק המלא בפלסמת PRP.

11. הזרק את ה- PRP למטופל/ת תוך פחות מ- 10 דקות.

חזור על שלבים 7-11 עד שתסיים להזריק את כל הנפח של ה- PRP שנמצא במזרק. לאחר שתסיים להזריק את ה- PRP במבחנה הראשונה, שאב והזרק באותה הדרך את ה- PRP שנמצא במבחנה השניה.

• הטסיות יעברו clotting תת עורי 10-20 דקות לאחר ההזרקה.
• מומלץ לאחר ההזרקה להניח קומפרסים של קרח על הפנים.